Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1558/BNN-PC

1558/BNN-PC

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn T. Kim AnhVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT