Skip Ribbon Commands
Skip to main content

160/QĐ-BNN-TC

160/QĐ-BNN-TC

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (kinh phí trợ giá SX, cung ứng, lưu trữ giống lâm nghiệp)

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT