Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1625/2022/QĐ-BNN-TT

1625/QĐ-BNN-TT

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2022

Trồng Trọt

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT