Skip Ribbon Commands
Skip to main content

165/QĐ-BNN-KH

165/QĐ-BNN-KH

Ban hành KH công tác quốc phòng- an ninh năm 2019 của Bộ NN&PTNT

Kế hoạch

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT