Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1653/BNN-KTHT

1653/BNN-KTHT

Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

Kinh tế hợp tác và PTNT

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT