Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1653/QĐ-BNN-VPĐP

1653/QĐ-BNN-VPĐP

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia

Nông thôn mới

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT