Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1694/BNN-TY

1694/BNN-TY

Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn.

Thú y

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT