Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1735/QĐ-BNN-HTQT

1735/QĐ-BNN-HTQT

Phê duyệt Sổ tay vận hành dự án (POM) Dự án: "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT


Ban hành kèm theo Sổ tay vận hành dự án (POM) Dự án: "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL)