Skip Ribbon Commands
Skip to main content

177/2022/QĐ-CN-TACN

177/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT