Skip Ribbon Commands
Skip to main content

18/GCN-TY-KH

18/GCN-TY-KH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Thú y

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Thu ThủyPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT