Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1801/BNN-HTQT

1801/BNN-HTQT

Đề xuất nội dung sửa đổi NĐ số 16/2016/NĐ-CP

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTChu Văn ChuôngPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT