Skip Ribbon Commands
Skip to main content

182/GCN-TT-KHTH

182/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT