Skip Ribbon Commands
Skip to main content

186/QĐ-TCLN-KH&HTQT

186/QĐ-TCLN-KH&HTQT

Chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường)

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Văn ĐiểnPhó tổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT