Skip Ribbon Commands
Skip to main content

187/QĐ-TCLN-KH&HTQT

187/QĐ-TCLN-KH&HTQT

Chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty cổ phần chứng nhận quốc tế)

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Văn ĐiểnPhó tổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT