Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1896/BNN-KH

1896/BNN-KH

Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực công tác thống kê, dự báo ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030"

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT