Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1948/CT-BNN-TCTL

1948/CT-BNN-TCTL

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

Thủy lợi

Chỉ thị

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT