Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1972/BNN-PCTT

1972/BNN-PCTT

V/v đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lắp cửa sông khu vực miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT