Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2/2020/GCN-QLCL

2/GCN-QLCL

Đăng ký hoạt động thử nghiệm (Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT