Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2080/QĐ-BNN-CBTTNS

2080/QĐ-BNN-CBTTNS

QĐ: Phê duyệt kế hoạch tổ chức HC triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm và NN ứng dụng công nghệ cao khu vực trung du miền núi phía bắc Thái Nguyên 2018

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT