Skip Ribbon Commands
Skip to main content

21/2022/QĐ-KTHT-CĐ

21/QĐ-KTHT-CĐ

Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai (Trung tâm Giám định máy và thiết bị)

Kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TiếnPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT