Skip Ribbon Commands
Skip to main content

219/QĐ-BNN-QLCL

219/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Quản lý chất lượng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT