Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2235/BNN-VPĐP

2235/BNN-VPĐP

Phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT