Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2236/BNN-VPĐP

2236/BNN-VPĐP

Triển khai Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT