Skip Ribbon Commands
Skip to main content

229/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

229/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận(Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)

Thủy sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT