Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2312/2023/QĐ-BNN-TCCB

2312/QĐ-BNN-TCCB

Về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng
Tiêu đề Kiểu liên quan
4496/QĐ-BNN-TCCBVB bị tác động HL toàn bộ

NỘI DUNG CHI TIẾT