Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2325/BNN-TCTL

2325/BNN-TCTL

V/v Tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia NS và VSMTNT năm 2019

Thủy lợi

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Minh NhạnVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT