Skip Ribbon Commands
Skip to main content

234/KTHT-CĐ

234/KTHT-CĐ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol)

Kinh tế hợp tác và PTNT

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TiếnPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT