Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2353/TB-BNN-HTQT

2353/TB-BNN-HTQT

Ý kiến kết luận của TT Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp với ban quản lý các dự án NN về các dự án thuộc lĩnh vực CSHT nông nghiệp, nông thôn

Hợp tác quốc tế

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTChu Văn ChuôngPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT