Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2356/BNN-KHCN

2356/BNN-KHCN

Hướng dẫn thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

Công nghệ thông tin

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Thị Thanh ThủyVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT