Skip Ribbon Commands
Skip to main content

240/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

240/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Thủy sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT