Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2429/BNN-HTQT

2429/BNN-HTQT

v phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động của ngành y tế và nông nghiệp theo Chiến lược OHSP, 2016-2020

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT