Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2481/QĐ-BNN-VP

2481/QĐ-BNN-VP

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọtthuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT