Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2515/2022/QĐ-BNN-KN

2515/QĐ-BNN-KN

Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2019-2021

Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT