Skip Ribbon Commands
Skip to main content

253/2022/QĐ-CN-TACN

253/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi(Viện Năng suất Chất lượng Deming)

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT