Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2538/QĐ-BNN-VP

2538/QĐ-BNN-VP

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT