Skip Ribbon Commands
Skip to main content

270/QĐ-TCLN-KH&HTQ

270/QĐ-TCLN-KH&HTQ

Chỉ định tổ chức chứng nhận keo dán gỗ

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTBùi Chính NghĩaPhó tổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT