Skip Ribbon Commands
Skip to main content

271/QĐ-TCLN-KH&HTQ

271/QĐ-TCLN-KH&HTQ

Chỉ định tổ chức thử nghiệm keo dán gỗ

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTBùi Chính NghĩaPhó tổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT