Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2754/QĐ-BVTV-KH

2754/QĐ-BVTV-KH

về việc điều chỉnh mở rộng phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm

Bảo vệ thực vật

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng TrungCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT