Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2761/BNN-KTHT

2761/BNN-KTHT

Tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

Kinh tế hợp tác và PTNT

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT