Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2767/QĐ-BNN-KTHT tthc

2767/QĐ-BNN-KTHT

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng
Tiêu đề Kiểu liên quan
2915/QĐ-BNN-CB tthcVăn bản dẫn chiếu
3656/QĐ-BNN-KTHT tthcVăn bản dẫn chiếu

NỘI DUNG CHI TIẾT