Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2771/BNN-PC

2771/BNN-PC

Rà soát, đề xuất bãi bỏ VB QPPL do Chính phủm TTCP, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ban hành

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị Hải YếnVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT