Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2790/TB-BNN-VP

2790/TB-BNN-VP

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại HN "Tổng kết khai thác các vụ Bắc năm 2018-2019 triển khai khai thác các vụ Nam năm 2019

Văn phòng

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Văn ThànhChánh Văn phòng

NỘI DUNG CHI TIẾT