Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2815/TB-BNN-TCCB

2815/TB-BNN-TCCB

Thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp

Tổ chức cán bộ

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT