Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2827/BNN-BVTV

2827/BNN-BVTV

V/v phòng chống sâu keo mùa Thu

Bảo vệ thực vật

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT