Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2834/BNN-QLDN

2834/BNN-QLDN

Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quản lý doanh nghiệp

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Quang HiểnVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT