Skip Ribbon Commands
Skip to main content

288/QĐ-BNN-HTQT

288/QĐ-BNN-HTQT

Phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT