Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2903/BNN-QLDN

2903/BNN-QLDN

Thông báo chấp thuận quỹ lương năm 2019 (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải)

Quản lý doanh nghiệp

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Trường ThắngPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT