Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2904/BNN-QLDN

2904/BNN-QLDN

Thông báo chấp thuận quỹ lương năm 2019 (Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa)

Quản lý doanh nghiệp

Báo cáo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTĐặng Vũ TrânQ. Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT