Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2915/QĐ-BNN-CB tthc

2915/QĐ-BNN-CB

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT