Skip Ribbon Commands
Skip to main content

292/KTHT-CĐ

292/KTHT-CĐ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy(Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh)

Kinh tế hợp tác và PTNT

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TiếnPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT